Traumatiserede flygtninge og langtidsholdbare frivillige

Temadag for frivillige og ansatte i kirkeligt tværkulturelt arbejde

Lørdag 4. november 2023 kl. 10.00 til 16.00 i Bording Missionshus, Bredgade 28, 7441 Bording

Psykolog Michelle Lind Kappel fra Agape underviser

Program

Formiddag    Rundstykker, kaffe og velkomst

Om flygtninge: Hvad vil det sige at være flygtning? Hvad vil det sige at være traumatiseret? Hvordan påvirker langtids-anbringelse på et udrejsecenter / flygtningecenter de anbragte flygtninge? Hvad betyder det at være uden mulighed for at påvirke / ændre egen situation – uden fremtidshåb og uden mulighed for at vende tilbage til hjemlandet?      

Frokost

Eftermiddag  Om frivillige og ansatte i flygtningearbejde: Hvordan påvirkes den ansatte / frivillige i mødet med mennesker, der enten er flygtninge, traumatiserede eller langtidsanbragt på et udrejsecenter? Hvordan opnår den ansatte / frivillige en sund langtidsholdbarhed?

                         Undervejs er der kaffepause

 

Arrangør Indre Missions Tværkulturelle Arbejde

Temadagen er gratis

Tilmelding åbner 15. juni. Tilmeldingen lukker ved 75 tilmeldte og senest mandag 23. oktober

Tilmeld dig her