Venskabskontakt med flygtninge

Venskabskontakt med flygtninger http://www.venskabskontakt.dk/ 


Organisationer og centre i og uden for Danmark

Amnesty International https://www.amnesty.dk

Bedsteforældre for Asyl http://www.bedsteforaeldreforasyl.dk

Dansk flygtningehjælp - http://flygtning.dk / http://www.drc.dk

Dokumentations- & Rådgivningscenteret om Racediskrimination http://www.drcenter.dk

Folkekirkens Tværkulturelle Center, Esbjerg: http://ftc-ribestift.dk

Folkekirkens asylsamarbejde -  http://www.asylsamarbejde.dk/

Kristent Interkulturelt Arbeid http://kianorge.no

Luthersk Missions integrationsarbejde  www.dlm.dk/lm-danmark/<wbr/>integration

integration Refugees Welcome http://refugeeswelcome.dk

Røde Kors http://www.rodekors.dk

Tværkulturelt kristent center http://www.tvaerkulturelt-center.dk


Materialer og medier

http://www.bible.is

www.Biblebooks.dk

www.Biblegateway.org

http://www.biblica.com

Indre Mission: indremission.dk

http://intercultural.dk

http://jesusfilm.org

www.Sameksistens.dk

Vidensportalen http://traume.dk

Myndigheder

Flygtningenævnet http://www.flygtningenaevnet.dk

Udlændingestyrelsen www.Nyidanmark.dk