Arbejdet

Grønne nåle: faste aktiviteter

Blå nåle: lønnede og frivillige medarbejdere

Gule nåle: tværkulturelle lejre og bibelcamping