Arbejdet

Gule nåle indikerer hvor IKC holder sommerlejre

Blå nåle indikerer medarbejdere tilknyttet IKC

Grønne nåle indikerer hvor IKC har centre