Brug din kommune


Brug din kommune – men hvordan?

Alle kommuner er forskellige, men her er ofte hjælp at hente i det frivillige arbejde med nydanskere – både vejledning, ressourcer og hjælp i at være frivillig.
 

Eksempelvis kan kommunen være behjælpelig med

  • Projekter at koble sig på som frivillig. Gennem kommunens frivilligkoordinator eller frivilligkonsulent.
  • Reglerne, hvis man får en offentlig ydelse (f.eks. dagpenge eller kontanthjælp) men alligevel gerne vil være frivillig. Man kan også se reglerne gennem Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
  • Den personlige sagsbehandler kan hjælpe med at forklare reglerne eller henvise videre, hvis man sidder fast i lovgivningen.
  • Frivilligcentre findes i mange kommuner. De kan bl.a. hjælpe med overblik over hjælp og støtte til forskellige problemstillinger, kurser i fondsansøgning, hvordan man opretter en forening, bliver en del af andre organisationer osv. Kræver ofte medlemskab.
  • Borgervejledere/borgerrådgivere findes i flere kommuner. De kan hjælpe, hvis man oplever, at man er kørt fuldstændig fast i sin sag.
  • Finddinforening.dk i f.eks. Aarhus Kommune. Spørg frivilligkonsulenterne, om det findes i din kommune. Her er overblik over nogle af de forskellige foreninger i området.
  • I kommunen har du mulighed for at søge støtte til arbejdet fra de såkaldte paragraf 18-midler, og nogle kommuner har derudover andre puljer, man kan søge. Det kan for eksempel være til nye projekter eller konkrete aktiviteter.


Kontakt medarbejder Thomas Høyer for yderligere spørgsmålKategori: Regler og love, Ideer til tværkulturelt arbejde , At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her