Muslimske venner og nykristne venner - studiemateriale


Disse tre materialer er udviklet af de samme folk men sigter til forskellige målgrupper. Der er planer om en udgivelse på dansk.

Friendship first

Friendship first er et videomateriale, som vil hjælpe almindelige kristne til at række ud til almindelige muslimer og til at fortælle dem evangeliet. Materialet gør op med fordomme, myter og ubegrundet frygt og giver praktiske råd til at møde muslimer.

Materialet kan købes på engelsk og i den norske oversættelse Tro mellom venner.

 

Joining the family

Joining the family er et bog- og videomateriale, som vil udruste kirkefolk til at tage imod nyomvendte kristne med muslimsk baggrund og byde dem velkommen i det kristne fællesskab. Vi må forstå deres behov, hjælpe dem til at vokse i troen og tage ved lære af dem.

Køb materialet her.

 

Come follow me

Come follow me er et discipelskabskursus, som vil hjælpe nyomvendte kristne med muslimsk baggrund til at vokse i troen på Jesus.

Studiematerialet kan købes på forskellige sprog.Kategori: Gode råd, At være kontaktfamilie/besøgsven, At snakke tro med muslimer, Farsi, Arabisk, Engelsk

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her