Ti råd: Sådan møder vi flygtninge


Praktiske tips om besøg hos asylansøgere

- og andre nyankomne. Også om at få besøg af asylansøgere og andre nye i landet.

Jesus Kristus gjorde alt for at sikre at mennesker forstår hans budskab om kærlighed. Han valgte menneskers sprog. Også sin adfærd tilpassede han til jødisk kultur. Derfor bør vi også tage nogle kulturelle adfærdsregler i betragtning for at undgå misforståelser og for at vidne om evangeliet – ud over i ord – gennem vor praktiske adfærd.


Gæstfrihed er vigtig i mange lande. Det er normalt at kigge forbi uanmeldt. Man kan roligt acceptere indbydelser. Det er også vigtigt at indbyde til sit eget hjem. Her må man notere sig: jo mere generøst man beskæftiger sig med gæster, jo mere respekteret er man som vært.


At tage skoene af er vigtigt, og ikke blot hos muslimske familier. Derfor skal man ikke betræde et hjem med sko på. Derved viser man: jeg respekterer dig.


Over for det andet køn er det bedst at være tilbageholdende. Der kan hurtigt opstå misforståelser hos mennesker af anden kulturel baggrund. Blot det at en mand for længe ser en kvinde i øjnene eller rækker hånden til håndtryk kan blive opfattet som et forsøg på tilnærmelse.


Venstre hånd
regnes i mange kulturer for uren. Hvis man for eksempel overrækker en gave med venstre hånd, signalerer man over for den anden, at gaven er værdiløs og ubetydelig. Brug helst højre hånd for at undgå det, når man videregiver litteratur og gaver.


Respekt er højt anskrevet i mange kulturer. Man skal interessere sig for den andens kultur. Hold øjne og ører åbne for at finde ud af hvad der i den andens kultur er hhv. ærværdigt og skamløst. Man skal spørge, når man ser noget, man ikke forstår.


Guds Ord bliver i mange kulturer (særligt af muslimer) ikke behandlet som enhver anden bog. Det betyder i praksis, at en Bibel ikke bør lægges på gulvet, men helst på det højeste sted i rummet (for eksempel på en hylde eller et skab). Derved viser man, at Biblen har en høj prioritet i ens liv og at man regner Biblen for Guds Ord.


Religion er ikke et tabuemne for asylansøgere. Som kristne bør vi bekende vores tro åbent fordi det er en vigtig del af vores liv. Men det er vigtigt at vi ikke derved nedgør samtalepartnerens religion. Man bør snarere fortælle om sine personlige erfaringer med Jesus Kristus.


Relationer er hvad det kommer an på i livet og i den kristne tro. Det handler ikke primært om at ens samtalepartner gentager den kristne trosbekendelse. Det handler snarere om en personlig relation med Jesus Kristus. Relationen med Kristus bringer før eller senere personen til den rigtige trosbekendelse, ikke den anden vej rundt. I en samtale, stræb ikke efter at vinde argumenter, men på at vinde et menneske. Stræb efter at opbygge længerevarende, fortrolige venskaber.


Muslimer må ikke spise alt. Svinekød i enhver form er helt imod islamisk religion. Heller ikke knapt så strenge muslimer spiser svinekød, da de ellers vil forurene sig selv. Derfor må man ubetinget sikre sig, at man aldrig tilbyder svinekød til muslimske gæster. Også alkohol bør klart undgås.


At sige farvel varer i reglen længere end i en dansk familie. Som gæst er det en god ting først nogle gange at henvise til, at man skal gå. Så skal det nok lykkes til sidst – efter mange opfordringer til dog at blive – at få lov at forlade hjemmet.

 

 Kategori: At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her