Videoer på arabisk


Videoer på arabisk om Gud, Bibelens troværdighed og meget andet kan findes her på YouTube.

På Facebook kan du finde siden Al-Beshara med videoer på arabisk. De er lavet af kristne, som elsker muslimer og ønsker at forkynde budskabet om Jesus som verdens frelser og Guds kærlighedserklæring til muslimer. De vil nedbryde fordomme og bygge bro mellem danskere og nydanskere, undervise, oplyse og debattere om islam og kristendom og stå sammen med kristne med muslimsk baggrund og tale deres sag.Kategori: Arabisk

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her