Venskabskontakt.dk


venskabskontakt.dk kan du finde kontaktoplysninger på lokale koordinatorer, som kan formidle kontakt til kirkelige netværk i folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer. Du kan også finde en liste over lokale mødesteder i hele landet.

En venskabskontakt er en familie eller enkeltperson, der mødes regelmæssigt med en flygtning i en frivillig venskabsrelation. Venskabet hjælper flygtninge
til at skabe netværk og få en god hverdag i et nyt land. Kontakten kan opstå spontant ved deltagelse i tværkulturelle aktiviteter eller formidles gennem en venskabskontaktordning i en organisation eller kirke. Alle kan blive venskabskontakt - familier med og uden børn, enlige, unge, ældre, studerende, erhvervsaktive og pensionister. Det handler om menneskeligt nærvær.



Kategori: At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Johane Ettrup Brande
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her