Svar om kristendom for muslimer


Answering Islam – a Christian-Muslim dialog er en apologetisk hjemmeside, som henvender sig til muslimer og svarer på mange forskellige spørgsmål om kristendommen.

Her finder du emner som:

  • Hvem er Gud?
  • Hvem er Jesus?
  • Bibelen
  • Basiskristendom

- men også mere kontroversielle emner med en kritisk vinkel på islam.

Hjemmesiden er på mere end 20 sprog, heriblandt engelsk, svensk, arabisk, persisk, somali, tyrkisk og urdu.

Selvom siden primært er designet til muslimer, er den også lærerig for kristne i for hold til tilgange, emner og argumenter i kristen-muslimsk dialog.
Kategori: At snakke tro med muslimer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her