At være en tværkulturel bibelkreds


Tværkulturelt Center har udarbejdet dette lille hæfte med gode råd og hvad man skal være særligt opmærksom på i en bibelkreds med flere nationaliteter.

Hæftet byder på emnerne:

  • Hvorfor læse Bibelen sammen med udlændinge?
  • Bibelkredsens muligheder
  • At mødes på udlændingenes præmisser
  • Hvem kan være med?
  • Ledergruppe og menighedstilknytning
  • De ydre rammer
  • Annoncering og personlige invitationer
  • Forberedelse
  • Tips når man mødes

Download hæftet herKategori: Gode råd

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her