At skabe trygge rammer


Trygge rammer er et lille og let tilgængeligt materiale, som sætter fokus på gode samværsregler og trygge rammer. Det gælder for alle fællesskaber, men har hovedsageligt fokus på fællesskaber med børn og unge.

Selv om vi er fællesskaber i en kristen sammenhæng, må vi ikke forvente, at alt bare er godt. Også hos os kan der ske ting, som ikke bør finde sted. Brug materialet til en samtale om, hvordan I kan skabe trygge rammer for jeres fællesskab, og om nogle af punkterne i materialet skal have særligt fokus hos jer.

Et af vores menneskelige behov er at føle os trygge i kontakten med andre mennesker. Hvis vi føler os angrebne eller truede, går vi i forsvar, hvilket gør os usikre og mistilidsfulde. Vi reagerer på forskellige måder, alt efter hvilke overlevelsesstrategier vi har tillært os, og det meste af dette foregår ubevidst.

Når vi modsat føler os trygge i fællesskabet, kan vi give hinanden det bedste af os selv. Så er det lettere at sænke paraderne, være åbne for hinanden og for Guds ord.

Derfor er der alt at vinde ved at arbejde for at skabe trygge rammer for alle, der er en del af fællesskabet.

Download hæftet her

 

 Kategori: Børn og unge, At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her