Velkommen til inspirationsbanken.dk

En ressource i tværkulturelt arbejde - for danskere, der kender nydanskere. Her finder du praktiske råd, viden, inspiration og konkrete redskaber til mødet med og arbejdet blandt nydanskere.

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her