Folkekirkens Migrantsamarbejde

Folkekirkens Migrantsamarbejde har ansvar for folkekirkens kontakt til andre kristne kirkesamfund i Danmark og udlandet og rækker ud til internationale studerende, østeuropæiske arbejdsmigranter, højtuddannede expats, asylansøgere, flygtninge og andre grupper i Danmark.

På deres hjemmeside kan du blandt andet finde materialer og inspiration, rapporter, statistik og information samt ressourcepersoner. Især under deres værktøjskasse er der meget godt at hente.
 

Tværkulturelt Center

Tværkulturelt Center er et bredt folkekirkeligt forankret netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere - både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, og dem, har en anden eller ingen religion.

På deres hjemmeside finder du blandt andet aktuelle statistikker og nøgletal om flygtninge og migranter i Danmark, overblik over tværkulturelle aktiviteter og konferencer rundt om i landet samt forskellige materialer og ressourcer.

Ikke-kirkelige ressourcer

Røde Kors
Dansk Røde Kors
er en humanitær hjælpeorganisation, der består af omkring 220 lokalafdelinger i Danmark. Dansk Røde Kors driver asylcentre i Danmark og har ansvaret for personer der søger om asyl i Danmark.

Udover arbejdet med asylcentrene udfører Dansk Røde Kors' mange frivillige også jobs som for eksempel besøgsvenner. I alt består Røde Kors af flere end 25.000 frivillige i Danmark.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk flygtningehjælp hjælper flygtninge og internt fordrevne overalt i verden gennem akut nødhjælp, ved at kæmpe for deres rettigheder og ved at styrke deres fremtidsmuligheder.

I Danmark arbejder de med at sikre flygtninges rettigheder og en vellykket integration gennem rådgivning om asyl, tilbud om sprogundervisning (LærDansk), personlig støtte og målrettede integrationsforløb blandt andet i samarbejde med kommuner.

På deres hjemmeside kan du blandt andet finde nyheder, information og spørgsmål og svar om flygtningesituationen.

Refugees.dk

Refugees.dk kan du finde information om flygtninge i Danmark.

Her finder du blandt andet nyheder om flygtningesituationen, artikler, interviews, statistikker og info om den nyeste lovgivning på området. Hjemmesiden findes på dansk og engelsk og er tiltænkt at blive læst af både danskere og flygtninge.

Traume.dk
Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD.

Du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde. Du kan samtidig finde baggrundsviden om målgruppen og få overblik over relevante henvisningsmuligheder.