Tværkulturel medarbejder til Region Nord

, 17.06.2022

Indre Mission (IM) i Region Nord søger en tværkulturel medarbejder. Vi har et ønske om at række ud til alle mennesker, også flygtninge og migranter. Har du kaldet til at være tværkulturel medarbejder hos os?

Kan du se dig selv i disse opgaver:

 • Møde mennesker fra forskellige kulturer med diakoni og inddragelse.
 • Formidle evangeliet om Jesus Kristus og være medvandrer i troen på Jesus. 
 • Udvikle relationer, fællesskaber og evt. studiekredse.
 • Hjælp til integration og inklusion i kirke og samfund.
 • Skabe relationer til IM-fællesskaber - via forkyndelse og personlig engagement.
 • Vejlede til inddragelse af migranter i IM-fællesskaber.
 • Blive en del af IM Region Nords tværkulturelle lejrarbejde.

Vi vil lægge vægt på, at du:

 • er personlig engageret i IM og kan identificere dig med IM`s arbejde og formål.
 • har kendskab til tværkulturelt arbejde - gerne erfaring fra arbejde uden for Danmark.
 • er en varm, åben person og har et stort hjerte for asylsøgere og migranter. 
 • har kompetencer, gerne erfaring og lyst til formidling. 
 • evner at se potentialet og inspirere og motivere frivillige. 
 • er en god teamspiller, der samtidig kan lede sig selv. 
 • bliver en del af Region Nords tværkulturelle lejrarbejde.
 • kan kommunikere og bruge de sociale medier som naturlige platforme i arbejdet.

Vi tilbyder:

 • en plads i et team af medarbejdere, som mødes månedligt og samarbejder på tværs af områder og arbejdsopgaver.
 • trivsel, sparring og et mentorforløb med erfarne kollegaer og frivillige.
 • samarbejde og sparring med tværkulturelle kolleger på landsplan.
 • omsorgsfulde IM-venner som vil støtte og stå bag dig med forbøn og medleven.
 • et geografisk smukt område mellem hav og fjord.

Ved ansættelsens begyndelse udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, som løbende kan justeres efter de faktiske forhold og muligheder. Der vil også være mulighed for relevante kurser. Der er bopælspligt i Region Nord. Egen bil er vigtigt. Du sørger selv for køb/leje af bolig i samråd med regionslederen og evt. lokale folk.

Stillingen er på 28 timer om ugen med start så snart, det er muligt. Som udgangspunkt er det en 5-årig ansættelse, men med mulighed for forlængelse.

Kig ind på indremission.dk/nord, IMTA.dk og inspirationsbanken.dk for at få en fornemmelse af arbejdet i Region Nord og IMs tværkulturelle arbejde. 

Kontakt Regionsleder Ruth Tidemand Nielsen på 22 36 89 69 og lad os få en snak om stillingen, og hvad du kan tilbyde. Ansøgningen sendes til mail: ruth.tn(at)indremission.dk