Glimt af IKC’s historie

Fra midten af firserne kom der mange flygtninge til Danmark, og IM var med fra starten med et arbejde for disse mennesker. I 1989 startede Vagn Christensen Internationalt Kristent Kontaktsted, som var en café for flygtninge og asylsøgere, der havde brug for hjælp eller et sted at snakke. Der blev også startet bibelstudiegrupper på flere asylcentre og i hjem for disse folk.

Der var allerede gang i konferencer for kristne med interesse for flygtningearbejdet, og kort herefter begyndte de første internationale sommerlejre at dukke op i samarbejde med KFS.
Flere folk hjalp og nogle blev ansat. Navnet var blevet ændret til Internationalt Kristent Center. I 1994 begyndte Birthe Munck-Fairwood på danskundervisningen for kvinder i samarbejde med Ingeborg Kappelgaard m.fl. Der blev ligeledes dannet samtalegrupper og rådgivning for kvinder samme år.

Flere medarbejdere blev ansat og flere projekter sat i søen, hvoraf nogle blev selvkørende med tiden. Fx rådgivningscentret Voice for Asylum, Middag på tværs og konferencer. Desuden blev der udgivet forskellige bøger og foredragskataloger med fokus på det internationale kristne område.

I 2001 blev den første udenlandske medarbejder ansat. Det gav større kontaktflader til asylcentre, og der blev oprettet danskundervisning i Roskilde med støtte fra IKC. Det er desværre stoppet igen siden. Danskundervisningen i IKC blev efterhånden udvidet til også at være for mænd.

Der er løbende udskiftning i medarbejderflokken, hvilket giver et glimrende billede af det klientel, vi arbejder med – her er der også nye folk hele tiden. Danmark anlagde efterhånden en strammere kurs over for flygtninge, og det medførte at målgruppen skiftede fra hovedsageligt at være asylsøgere til at være folk, der er blevet dansk gift, og søger om opholdstilladelse. Derfor begyndte vi med ægteskabskurser for folk på tværs.

Desuden er der et udviklet samarbejde med de forskellige internationale kirker, med Tværkulturelt Center og andre i samme arbejde i København og på landsplan.
 
IKC’s arbejde er meget præget af de ydre forhold og lige så skiftende som dem. Det er et alsidigt og spændende arbejde at være i.