Hvad er bedst for børnene?


Et lille hæfte om børneopdragelse i Danmark kan downlades gratis her. Det findes på dansk, engelsk, arabisk, farsi, tigrinya og somalisk.

Det indeholder nogle af de spørgsmål, der naturligt trænger sig på, når man som flygtning eller indvandrer skal opdrage børn i Danmark. For eksempel:

- Må mit barn lege hjemme hos en fra det andet køn?
- Hvordan skælder man børn ud på en god måde?
- Hvad betyder det, at drenge og piger i Danmark er ligestillede?Categoría: At være kontaktfamilie/besøgsven, Børn og unge

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her