Rumænsk kultur


Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på hinanden? Hvad spiser man? Hvordan undgår vi i det hele taget misforståelser?

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra Rumænien (download dokumentet)

Når man møder rumænere - kommunikation

Generelt gælder det, at rumænere er lidt tilbageholdne, når de først møder nye mennesker, men når de har fået kontakt, og man har været sammen nogle gange, åbner de op og får tætte relationer. Derfor varer relationer også ofte i mange år.

Rumænere minder om sydeuropæere ved ofte at være meget udtryksfulde, når de snakker. De taler højt og bruger fagter.

Hvis man bruger sarkasme og ironi ved første møde, kan rumænere have svært ved at forstå, hvad du egentlig mener, og blive fornærmet. Derved kan der opstå misforståelser. De bruger dog selv ironi og sarkasme som en del af deres humor, når de kender hinanden.

Man hilser ved at give håndtryk.


Værdier
Rumænien er kollektivistisk modsat Danmark. Familien har meget stor betydning, og man tilpasser sit eget liv efter familien modsat i Danmark. I Danmark har man mere fokus på, hvordan man gerne selv vil leve. Man er i Rumænien meget afhængig af sin familie, da det er ens sikkerhedsnet. Man stoler ikke på samme måde på, at systemet vil tage sig af en, hvis man kommer i problemer. Generelt er det politikerne og de rige, der har magten i landet.

De fleste rumænere er ortodokse kristne og går i kirke hver søndag, samtidig med at de fejrer helligdagene.

Respekt er meget vigtigt for rumænere.

 

Kønsroller
Der er forskel på kvindens rolle alt efter, hvor man er i landet. Der er sket en globalisering, så man i dag har et mere moderne kvindesyn. Tidligere så man ikke kvinder give hånden, når de hilste, og de var ofte tildækkede og talte aldrig alene med en mand. I dag er der stor forskel på land og by. I de mindre landsbyer kan man stadig se de traditionelle kønsroller med kvinden som husmor, der passer køkkenet og indordner sig manden. I storbyerne derimod ligner forholdene Danmark og andre vestlige lande.


Opdragelse
Ligesom ved kønsrollerne er der også sket en udvikling i opdragelsen og måden man ser børn på. Man har bevæget sig fra en meget traditionel opdragelse til en mere moderne. Lydighed og respekt spiller dog stadig en vigtig rolle. Som barn skal man lytte til sine forældre, respektere dem, når de snakker til én og gøre sine pligter. Den rumænske version af “De”, “hr.” og “fru” bruges også.


Gæstfrihed
Rumænere er meget gæstfrie og vil gerne vise alt, hvad de har at byde på, hvis de får udenlandske gæster. De er stolte af deres kultur og vil gerne vise den frem, uanset om de har penge eller ej. De spiser meget svinekød og blander det med kartofler, så det kan man sagtens få serveret hos dem.


Når man er sammen
Er man venner, ses man ofte, og man kan også sagtens finde på at komme uanmeldt. Et venskab er forpligtende og bygger på gensidig tillid. I et venskab er det også vigtigt, at man holder, hvad man lover, og at man er ærlig over for hinanden.

Og når man fester sammen, bliver der spist, drukket og danset en masse.

 

 Categoría: Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her