Viden om og for flygtninge


Familiesammenføring er ikke sjældent en kompliceret affære. Ansøger er den udlænding, der ønsker opholdstilladelse i Danmark. Reference er den herboende ægtefælle/samlever.

Det antages, at ansøger ikke er statsborger i EU/EØS eller i Schweiz, da sådanne almindeligvis undgår at ansøge om familiesammenføring, men foretrækker sit eget grundlag (det er i langt de fleste tilfælde ukompliceret at opnå et EU-opholdsdokument i SIRI, og ansøger kan arbejde fra indrejsedagen). Det antages derfor i det følgende, at ansøger er såkaldt tredjelandsstatsborger.

Hvis reference er statsborger i EU/EØS eller i Schweiz, er det ligeledes ukompliceret at opnå et EU-opholdsdokument i SIRI til ansøger.

Hvis reference er tredjelandsstatsborger med opholdstilladelse baseret på studie/arbejde i Danmark, skal ansøger slet ikke ansøge om familiesammenføring, men derimod om "opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem". Her gælder de ofte udskældte betingelser såsom boligkravet og integrationskravet ikke, der gælder derimod et forsørgelseskrav.

Hvis reference er tredjelandsstatsborger, der har opnået asyl i Danmark, så læs refugeeswelcome.dk/advice

Hvis reference er tredjelandsstatsborger med andet opholdsgrundlag i Danmark, kan det være endog meget svært at opnå familiesammenføring. Ansøger skal nogle gange være indstillet på først at få ophold i Danmark, når reference er blevet dansk statsborger.

Hvis reference er dansk statsborger, kan ansøger indgive ansøgning om familiesammenføring. Alle betingelserne skal opfyldes (herunder 24-års-kravet, boligkravet og integrationskravet), med mindre reference har et særbarn (et barn fra et tidligere forhold) med samvær med den anden forælder.

Imidlertid skal ansøger ikke indgive ansøgning om familiesammenføring, men derimod ansøgning om afledt opholdsret (på AO1-skema, som endnu ikke kan udfyldes online), hvis ansøger er forælder til et barn, der er dansk statsborger. Det vil jo typisk være tilfældet, hvis ansøger og reference har et fællesbarn, og reference er dansk statsborger. Her gælder de ofte udskældte betingelser såsom boligkravet og integrationskravet ikke, men det er værd at være opmærksom på, at Udlændingestyrelsen giver en opholdstilladelse til barnets 18 års fødselsdag. Her er det altså vigtigt at have en plan, hvis videre ophold i Danmark ønskes.

Tilsvarende skal ansøger heller ikke indgive ansøgning om familiesammenføring, hvis reference er en dansk statsborger, der er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed. I sådan et tilfælde skal ansøgeren indgive ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne. Dette gøres i SIRI og er nærmere beskrevet i dette dokument.Categoría: Regler og love

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her