Traumer


Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD. Du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde. Du kan samtidig finde baggrundsviden om målgruppen og få overblik over relevante henvisningsmuligheder.

Teksterne er skrevet og redigeret af fagfolk med specialiseret viden om traumatiserede flygtninge.Categoría: At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her