A Christian perspective on Islam

Download gratis denne engelske bog om islam set fra et kristent perspektiv. Bogen er skrevet af en kristen araber, som har boet både i Mellemøsten og i Vesten og har en doktorgrad i islamstudier.[more]

Afghansk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på...[more]

Afrikanske kulturer

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra afrikanske kulturer. Rådene er givet af en nigeriansk læge. Næsten alle danskere har mulighed for at møde mennesker fra andre kulturer, som bosætter sig i Danmark af forskellige...[more]

Al Massira - bibelstudie

Materialet består af 13 afsnit, som gennemgår Bibelens frelseshistorie fra Noa og andre centrale profeter til Jesus og til livet med Jesus i dag. Hvert afsnit begynder med en film på omkring 40 minutter, og derefter er der en...[more]

Andet bibelstudiemateriale

Se også andet bibelstudiemateriale på ISMinc - både introduktion til kristendom, dybdegående bibelstudie og hvordan man leder en bibelstudiegruppe.[more]

Arabiske kulturer

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra arabiske kulturer. Rådene er givet af en egypter. Næsten alle danskere har mulighed for at møde mennesker fra andre kulturer, som bosætter sig i Danmark af forskellige grunde:...[more]

Argentisk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

At skabe trygge rammer

Trygge rammer er et lille og let tilgængeligt materiale, som sætter fokus på gode samværsregler og trygge rammer. Det gælder for alle fællesskaber, men har hovedsageligt fokus på fællesskaber med børn og unge. Selv om vi er...[more]

At være en tværkulturel bibelkreds

Tværkulturelt Center har udarbejdet dette lille hæfte med gode råd og hvad man skal være særligt opmærksom på i en bibelkreds med flere nationaliteter. Hæftet byder på emnerne: Hvorfor læse Bibelen sammen med...[more]

Beliefs and practices of Christians - bog om den kristne tro

Grundigt materiale på engelsk, som kommer omkring de fleste emner i den kristne tro: Synet på Gud, mennesket, synd, treenigheden, bøn osv. forklaret for muslimer. Find materialet her. Det findes også oversat til farsi online...[more]

Bibelstudier på dansk og engelsk

Download her de fire oplæg om håb og de to oplæg om skyld og tilgivelse: Håb - 1 Håb - 2 Håb - 3 Håb -  4 Skyld og tilgivelse - 1 Skyld og tilgivelse - 2 [more]

Bibeltekster på forskellige sprog

På Folkekirkens Migrantsamarbejdes hjemmeside finder du bibeltekster, Bibelen i sin helhed eller bibelvers på mange forskellige sprog. Du finder både links til hjemmesider, hvor Bibelens tekst ligger til fri brug, og til...[more]

Brasiliansk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på...[more]

Brug din kommune

Brug din kommune – men hvordan? Alle kommuner er forskellige, men her er ofte hjælp at hente i det frivillige arbejde med nydanskere – både vejledning, ressourcer og hjælp i at være frivillig.  Eksempelvis kan kommunen...[more]

Børn med flerkulturelle rødder

Cross Culture Kids eller Flerkulturelle børn er fællesbetegnelser for børn, der vokser op mellem flere kulturer. Det gælder blandt andet børn, der bor på grænsen mellem to lande, adoptivbørn fra andre lande, børn af etniske...[more]

Børne- og ungdomsklubber

Få overblik over, hvor der findes lokale kristne klubber for børn og unge. [more]

Børnebibel

Bestil farverig børnebibel på arabisk eller farsi her[more]

Børneopdragelse i et bibelsk perspektiv

Hvad er godt for et barn? Og hvordan kan du snakke med dine flygtningevenner om børneopdragelse i et bibelsk perspektiv og en børneopdragelse, som støtter barnet i livet? Det handler om det kristne syn på barnet, og hvordan vi...[more]

Colombiansk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på...[more]

Dåb af asylansøgere

I kirkeligt arbejde for og med asylsøgere fremkommer ofte spørgsmål i tilknytning til dåb og konversion til kristendommen, herunder de juridiske konsekvenser heraf, særligt de asylretlige. Folkekirken har udarbejdet et lille...[more]

En samtale mellem en muslim og en kristen

Download gratis denne lille bog med en samtale mellem en muslim og en kristen. Bogen findes på dansk, arabisk, engelsk og en del andre sprog. Det er en dialog mellem to gode venner, hvor den kristne forsøger at forklare, hvad...[more]

Er der brug for anden hjælp?

I IMTA gør vi det, vi er bedst til – og henviser ellers til andre. Her finder du links til organisationer, der er eksperter på flygtninge- og integrationsområdet. Ring til dem, hvis du har brug for svar på spørgsmål eller gerne...[more]

Eritreisk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

Filippinsk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

Folder om at modtage flygtningebørn

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) har udgivet et hæfte til kirker og skoler, klubber, spejdergrupper og andre fællesskaber i kirkeligt regi, der gerne vil favne flygtningebørn. Hæftet giver mulighed for at blive...[more]

Gode råd til (opstart af) tværkulturelle aftener

Hæftet Glem ikke gæstfriheden rummer interviews med asylansøgere, eksempler på forskellige integrationsaktiviteter rundt om i Danmark, gode råd og erfaringer samt et idékatalog. Køb hæftet her. Download folderen Mødesteder og...[more]

Godly Play

Godly Play er er en enestående måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke. Den kreative og anerkendende...[more]

Gratis hæfte med fem bibelstudier

Download fem gratis bibelstudier om "De fremmede og os" ifølge Bibelen, skrevet af medarbejdere i Indre Missions tværkulturelle arbejde. De fremmede og os ifølge Bibelen: Hvad mente Jesus om de fremmede? Hvem er et...[more]

Hjemmeside på ukrainsk om Folkekirken

Folkekirkens Migrantsamarbejde har taget initiativ til en side for ukrainere, der ønsker at lære Folkekirken at kende. På denne side kan man på ukrainsk læse om Den danske Folkekirke, om kristne traditioner og religiøse højtider...[more]

Hjælp til sprogcafé og danskundervisning

Kontakt Kontakt lederne af IKC (Internationalt Kristent Center) for praktisk hjælp og sparring til lige præcis jeres situation. De har tilsammen mange års erfaring og deler hellere end gerne ud af deres viden! Gratis...[more]

Hvad er bedst for børnene?

Et lille hæfte om børneopdragelse i Danmark kan downlades gratis her. Det findes på dansk, engelsk, arabisk, farsi, tigrinya og somalisk. Det indeholder nogle af de spørgsmål, der naturligt trænger sig på, når man som...[more]

Hvad er Bibelen for en bog?

Download gratis denne lille bog om Bibelens indhold, pålidelighed og budskab. Den findes også på arabisk og engelsk.[more]

Hvad er Bibelen for en bog?

Download gratis denne lille bog om Bibelens indhold, pålidelighed og budskab. Den findes også på dansk og engelsk.[more]

Hvad er kristendom?

Masihiyat chist betyder "Hvad er kristendom". Det er en grundig introduktion til den kristne tro og er velegnet til dåbsoplæring og bibelstudie. Den kommer omkring de fleste emner i den kristne tro: Synet på Gud,...[more]

Hvor finder jeg bibler på ukrainsk?

Der er i øjeblikket meget stor efterspørgsel på ukrainske bibler, Nye Testamenter og andre små bøger på ukrainsk. Flere forlag og organisationer, som formidler salg af bibler, melder lige nu udsolgt. Vi vil her på siden og på de...[more]

Hvordan finder man en kæreste i Danmark?

Konsulenter fra Luthersk Mission, som både har erfaringer med andre kulturer og har været gift i mange år, reflekterer i denne video over spørgsmål som: Hvor finder man en kæreste?Skal man selv finde en kæreste i Danmark, eller...[more]

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Gode råd til at fortælle sine børn om Gud. Hæftet kan findes her og er udarbejdet af Dansk Pædagogisk Institut. Du kan også finde andre hæfter om for eksempel graviditet, skilsmisse, hvordan få ørenlyd i klubben, syv råd til...[more]

Indisk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

Inspiration til tværkulturelle andagter

Download inspiration til andagter: Gud som vores far - andagt, PowerPoint og billeder til gruppesnak Om bøn - andagt, PowerPoint og billeder til gruppesnakJesus som sjælesørgerSkatten i lerkar Find inspiration til en...[more]

Inspiration til tværkulturelle andagter

Download inspiration til andagter på engelsk: To see the glory of GodPraying in Jesus' name[more]

Iransk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

Italiensk kultur

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel...[more]

Jesus-film på 1700 sprog

På jesusfilm.org kan du finde film om Jesus på over 1700 sprog[more]

Katekismus Updated - på forskellige sprog

Katekismus Updated er en opdateret udgave af Luthers lille katekismus. Materialet findes her på dansk, engelsk og farsi.[more]

Konkrete ideer til sprogcafé

Download folderen Mødesteder og sprogcafeer med konkrete råd til, hvordan man kommer i gang, plus forslag til aktiviteter og erfaringer fra forskellige steder i landet. Overordnet tilgang Lav og tilpas jeres metoder og midlerne...[more]

Kristen tyrkisk hjemmeside - på tyrkisk og lidt dansk

huzurkilisesi.dk Huzur Kilisesi er tyrkisk og betyder ’Fredens Kirke’. Siden henvender sig til tyrkere og andre tyrkisktalende i Danmark og er primært på tyrkisk, men noget er også oversat til dansk. Siden har en præsentation...[more]

Kristne sange

Download kristne sange på farsi og arabisk på Folkekirkens Migrantsamarbejdes hjemmeside Og flere kristne sange på farsi på denne hjemmeside på farsi Se også rap fra en kristen farsi rapper, som bor i Danmark[more]

Køb Bibelen på forskellige sprog

På biblebooks.dk kan du købe Bibler, Ny Testamenter og bøger med kristent indhold på 25 forskellige sprog. På Balkanmissionens hjemmeside kan du også bestille bibelmaterialer på flere sprog. Kan du ikke finde, hvad du...[more]

Landeprofiler

Dansk Flygtningehjælp samler baggrundsoplysninger om de lande, asylsøgerne og flygtningene i Danmark kommer fra. De vigtigste er beskrevet i en række landeprofiler og temarapporter, der giver et hurtigt overblik over den...[more]

Mahabba - bøn for muslimer

Mahabba handler om at få kristne fra forskellige kirker og trossamfund og missionsforeninger til at mødes til bøn for muslimer og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimer med evangeliet og elske...[more]

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her