Østeuropæere


Folderen Østeuropæere i dit sogn giver gode råd til at møde sine østeuropæiske naboer. Folderen er udarbejdet af Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift.

Artiklen Det multikulturelle Vestjylland skildrer, hvordan befolkningssammensætnin-gen i et vestjysk sogn har ændret sig, fordi østeuropæere er flyttet til, hvad de har med i bagagen, hvilken indflydelse det har på lokalsamfundet, og hvad vi som kirke og kristne skal være særligt opmærksomme på for at række ud til dem.

 

Mød din østeuropæiske nabo

Hvordan skaber man en god kontakt til indvandrere med østeuropæisk baggrund? På en inspirationsaften i Viborg Stift kom disse forslag frem. Drøft dem gerne i jeres menighedsråd og overvej, om I skal tage et initiativ.

1. Arranger en international fællesspisningsaften. Alle kan komme med en ret fra deres hjemland – eller man kan lave maden sammen. Husk at det er lettest at få folk med, hvis arrangørgruppen også er internationalt sammensat!

2. Lav en sprogcafe i sognehuset. Sproget er ofte den største hindring for god
integration og fællesskab på tværs. Måske er der et par pensionerede skolelærere, der har lyst til at stå i spidsen?

3. Inviter på en guidet rundvisning i kirken på engelsk eller med tolk til de
østeuropæiske sprog, der er mest udbredt hos jer. Fortæl om kirkens historie og om folkekirkens traditioner.

4. Lav en international sangsaften i samarbejde med de østeuropæiske indvandrere, hvor I lærer hinanden sange på jeres forskellige sprog. Musik og sang skaber fællesskab og nedbryder grænser.

5. Lad noget af jeres kommunikation være på engelsk eller udvalgte østeuropæiske sprog. Det kan fx være i kirkebladet, på hjemmesiden eller ved indgangen til kirken.

6. Gå i dialog med lokale landmænd eller virksomheder, hvor østeuropæerne arbejder. Måske er der opgaver, som det vil give mening at løfte i fællesskab. Det kunne fx være sprogundervisning.

7. Lav en reserve-bedsteforældreordning, hvor børn med østeuropæisk baggrund kobles sammen med ældre personer med dansk baggrund. Det skaber kontakt til hele familien og giver børnene mulighed for også at have nogen med til bedsteforældrearrangementer i børnehaven og i skolen.

8. Lav en stor børnefest, hvor østeuropæiske forældre også inviteres med i
planlægningen.

9. Bank på og vis interesse! Den personlige kontakt er altid den vigtigste.

 

 Category: Gode råd, Ideer til tværkulturelt arbejde , At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her