Tyrkisk kultur


Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på hinanden? Hvad spiser man? Hvordan undgår vi i det hele taget misforståelser?

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra Tyrkiet (Download dokumentet)

 

Et mix af mennesker og kulturer
Det er nærmest umuligt at tegne et entydigt billede af tyrkisk kultur. Folk fra Tyrkiet udgør ikke én etnisk gruppe og landet er stort og har meget forskellige kulturelle traditioner fra øst til vest og syd til nord. I Europa vil en del betegne sig som tyrkere uden selv nogen sinde at have boet i Tyrkiet, og nogle tyrkisktalende i Europa vil have rødder på Balkan og ikke i Tyrkiet. En del specielt politisk engagerede kurdere, ofte med rødder i det østlige Tyrkiet, vil have svært ved at acceptere betegnelsen tyrker om sig selv, måske selv om tyrkisk er det sprog, man taler og skriver bedst.

Når man hilser
Når man hilser på hinanden, rører man ved hinanden og kindkysser – først venstre kind og så højre kind. Mænd kysser mindre end kvinder, men hovederne mødes – først på venstre side og så på højre. Det er vigtigt med komplimenter, og man rører generelt mere ved hinanden, ikke kun når man hilser, men også, når man anerkender og opmuntrer den anden.


Køn
s- og aldersforskelle
Både køns- og aldersforskelle er vigtige blandt folk fra Tyrkiet. Personer, der er ældre end en selv, viser man respekt. Man kan fx ikke irettesætte dem eller sige dem imod. Det er vanskeligt at forestille sig et tæt venskab mellem to personer med større aldersforskel. Den yngre forventes at være loyal over for den ældre, og den ældres ord vil være nærmest autoritative over for den yngre. Det er vanskeligt for unge af modsat køn at være nære venner, uden at det har seksuelle undertoner. I det hele taget er det ikke muligt for to af modsat køn af have en tæt relation, uden at det let bliver misforstået.

Venskaber
Nære venner ser man ofte, og modsat: Ses man ikke ofte, kan venskabet kun vanskeligt være særligt tæt. Nære venner taler man åbent med både om sig selv og andre ting. Den grundlæggende tillid til mennesker, man ikke kender, som kendetegner dansk kultur, ligger fjernt fra tyrkisk kultur.


Familie
Den større familie har stor betydning. Forældres søskende og ægtefæller, bedsteforældre og fætre og kusiner udgør en vigtig del af familie og har på forskellig måde stor indflydelse på familierelaterede afgørelser.


Religion
Mere end 98% af befolkningen i Tyrkiet tilhører islam. På trods af det, er det relativt få, der kommer regelmæssigt i moskeen. Islam er for mange tyrkere mere en integreret del at tyrkisk national identitet og kultur end en religiøs overbevisning. Det er få, der spiser svinekød (i Tyrkiet er det vanskeligt at få købe svinekød, men det samme gælder også blandt mennesker med tyrkisk oprindelse i Vesteuropa), men har ofte et mere afslappet forhold til alkohol. Der er en relativ stor del af befolkningen i Tyrkiet, der faster i fastemåneden Ramazan.


Påklædning
Man klæder sig mere ”tækkeligt”, end det ofte gør sig gældende i dansk/vesteuropæisk kultur.


Gæstfri
hed
Kulturen i Tyrkiet er en meget gæstfri kultur. Måske oplever man ikke ofte at blive inviteret, men går man på besøg, møder man ofte stor gæstfrihed. Når man skilles, følger man på vej og lukker ikke bare døren, så snart gæsten er ude. Spiser man ude eller er på cafe, er det en ære at få lov at betale. Det er ofte nærmest en konkurrence, og den, det lykkes for at komme til at betale, er den, der vinder.

 

Tyrkiske drikke
The, som drikkes af små glas ofte med sukker og altid uden mælk, er udbredt i hele Tyrkiet og drikkes af såvel unge som voksne og gamle og er en integreret del af tyrkisk kultur også i Europa. Ayran, en tyndtflydende let saltet yoghurtdrik, er næsten lige så udbredt og almindelig som the.

 

Fester
Bryllupsfester er ofte meget overdådige med lokale traditioner. Det er både overdådigt i forhold til mad og festivitas og i forhold til, hvem der bliver inviteret. Ofte bliver der ikke givet gaver, men penge som i nogle tilfælde bliver hæftet på brud og gom. Vielsesringen er et vigtigt tegn på, at man er forlovet eller gift, og det ikke at gå med ringen kan betyde, at man vil eller er ved at blive skilt. Fødselsdagsfester kan også være overdådige med både speciel mad og særligt indbudte venner.

 

 Category: Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her