The Culture Map - forstå kulturer bedre


Det kan være svært at arbejde sammen med mennesker fra andre kulturer, fordi vi forstår tingene forskelligt – men langt fra altid er bevidste om hverken vores egen eller andre kulturers særpræg.

I bogen The Culture Map opstiller forfatteren Erin Meyer otte skalaer, som hun bruger til at beskrive forskellige kulturer. Hver skala har sine to yderpunkter. På disse otte skalaer placerer hun altid minimum to kulturer ad gangen og aldrig et land alene, da en kultur, ifølge Erin Meyer, først kan beskrives i sammenligningen med en anden kultur.

(https://www.erinmeyer.com/wp-content/uploads/2018/11/ABF-Shanghai-in-Chinese.pdf, 12.08.21)

 

Eksempler
Opbygges spanieres tillid i et arbejdsfællesskab for eksempel mest gennem at udføre arbejdsopgaver sammen eller ved at styrke relationerne i en arbejdssammenhæng? Sagen er, at det kommer an på, hvem de sammenlignes med. I sammenligning med danskere er spaniere klart relationsfokuserede, men sammenlignet med indere er de mere opgavefokuserede.

Andre eksempler på kulturelle spørgsmål: Er det uhøfligt at komme for tidligt eller for sent til en aftale? Forstås negativ feedback bedst, hvis den gives direkte og uden omsvøb eller pakket ind i positiv feedback? Og er det bedst med en autoritær eller en flad ledelsesstruktur? Det afhænger alt sammen af kulturen og hvem vi sammenligner os med.

Forfatteren har dog også øje for individuelle forskelle, så her i bogen sammenlignes de forskellige kulturer ud fra, hvordan majoriteten tænker og agerer inden for hver kultur.

(https://www.erinmeyer.com/wp-content/uploads/2018/11/ABF-Shanghai-in-Chinese.pdf, 12.08.21)

 

De otte skalaer i bogen
Kommunikation: Lav kontekst vs. høj kontekst

 • Lav kontekst: God kommunikation er direkte, præcis, simpel og klar. Repetition er værdsat, hvis det hjælper til at klarlægge kommunikationen.
 • Høj kontekst: God kommunikation er sofistikeret, nuanceret og udtrykt indirekte. Beskeder er både udtalte og ”læst mellem linjerne”.


Tillid: Opgavebaseret vs. relationsbaseret

 • Opgavebaseret: Tillid opbygges gennem opgavefokuserede aktiviteter. Arbejdsrelationer opbygges og droppes nemt, alt efter den praktiske situation.
 • Relationsbaseret: Tillid opbygges gennem at spise sammen og bruge tid sammen på at opbygge relationen. Arbejdsrelationer opbygges langsomt.


Planlægning: Lineær tid vs. fleksibel tid

 • Lineær tid: Man gør en opgave færdig, før man begynder på en ny. En ting ad gangen, ingen afbrydelser. Fokus er på deadline og at holde sig til planen. 
 • Fleksibel tid: Man skifter opgaver, når der opstår (nye) muligheder. Mange ting klares på samme tid, og afbrydelse er accepteret. Fokus er på tilpasningsevne og fleksibilitet.


Evaluering: Direkte negativ feedback vs. indirekte negativ feedback

 • Direkte negativ feedback: Negativ feedback gives direkte og ærligt. Negative beskeder står alene og bliver ikke blødgjort af positive beskeder.
 • Indirekte negativ feedback: Negativ feedback til en kollega gives blidt, diskret og diplomatisk. Positive beskeder bliver brugt for at pakke de negative beskeder ind.


Overtalelse: Principper først vs. anvendelse først

 • Principper først: Først udvikles teorien, så bevæger man sig til en konklusion.
 • Anvendelse først: Man begynder med en kendsgerning, et udsagn eller en mening og så senere tilføjes konceptet for at bakke op om eller forklare konklusionen.


Ledelse: Ligeligt vs. hierarkisk

 • Ligeligt: Den bedste chef er en facilitator blandt ligestillede. Den organisatoriske struktur er flad. Kommunikation springer ofte over hierarkiske linjer. 
 • Hierarkisk: Den bedste chef er en stærk leder, som leder foran alle. Status er vigtig. Organisatorisk struktur er flerlaget og fast, og kommunikationen følger et sæt hierarkiske linjer.


Beslutning: Konsensusbaseret vs. topstyret

 • Konsensusbaseret: Beslutninger tages i grupper gennem enstemmig enighed.
 • Topstyret: Beslutninger tages individuelt (normalt af chefen), oppefra og ned.


Uenighed: Konfronterende vs. undgår konfrontationer

 • Konfronterende: Uenigheder og debatter er positive for arbejdsfællesskabet. Åben konfrontation er passende og vil ikke have negativ indflydelse på relationen.
 • Undgår konfrontationer: Uenigheder og debatter er negative for arbejdsfællesskabet. Åben konfrontation er upassende og vil have negativ indflydelse på relationen.

 

Køb bogen
Vi kan varmt anbefale bogen The Culture Map af Erik Meyer. Køb den og bliv klogere på kulturmødet i kirker, kristne fællesskaber og på venskabsplan. Her er meget at lære om både din egen og dine venners kulturer!Category: Beskrivelse af forskellige kulturer, At være kontaktfamilie/besøgsven

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her