Spørgsmål og svar om at integrere nydanskere og IM-fællesskaber


Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om at integrere nydanskere og IM-fællesskaber:

 • Vi vil gerne invitere nydanskere med i vores IM-fællesskab - hvordan gør vi det?

 • Hvor finder vi konkrete materialer, som kan hjælpe os, når vi har asylansøgere eller nydanskere i vores IM-fællesskab?

 • I vores IM-fællesskab kommer også folk, som ikke taler dansk. Hvad gør vi, når vi ikke har et fælles sprog?

 • Hvordan guider vi igennem en aften, når vi overhovedet eller næsten ikke har fælles sprog?

 • Sprogbarrierer: Hvordan finder vi frem til, hvordan vi praktisk kan tolke gruppesamtaler og tolke under en tale?

 • Findes der noget, vi bør undgå, når vi bliver så internationale i vores IM-fællesskab?

 • Hvordan griber man de svære emner an i et IM-fællesskab med nydanskere?

 • Kan man invitere muslimer med i missionshuset? Og hvad skal man i så fald være særligt opmærksom på? Hvilke emner/ord kan støde eller misforstås? Og skal vi i så fald undgå de emner, eller hvordan håndterer vi det bedst?

 • Hvad gør vi, hvis der er forskellige kirkeretninger med meget forskellig teologi i vores fællesskab? F.eks. ortodokse fra Eritrea

 • Hvordan gå fra at være gæst til at have en aktiv rolle? Og hvorfor?

 • Hvor finder vi nogle, som vi kan spørge om mere om det med at have nydanskere i vores IM-fællesskab?

Find både spørgsmål og svar her - eller i denne mere printvenlige version

 

 Category: Ideer til tværkulturelt arbejde , Dansk, At snakke tro med muslimer, Gode råd

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her