Somalisk kultur


Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på hinanden? Hvad spiser man? Hvordan undgår vi i det hele taget misforståelser?

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra Somalia (download dokumentet)

 

Mødet med en somalier

Når somaliere møder folk, de ikke kender, er det meget vigtigt at hilse pænt og høfligt, så de føler sig set og velkomne. I mødet med andre vil en somalier sige: ”Asalamu aleikum”, som betyder: ”Fred være med jer”, og herefter kysser man hinanden på kinderne. Når man mødes med sine forældre, vil en somalier kysse sine forældre på hånden eller på panden for at vise respekt.

Somaliere er meget gæstfrie og hjælpsomme, både over for andre somaliere og over for udlændinge. Det betyder, at hvis en somalier får en gæst, vil han eller hun give gæsten sin seng og så selv sove på gulvet.

I Somalia er gæstfrihed og hjælpsomhed noget af det vigtigste, hvilket betyder, at hvis en udlænding er gæst, og en somalier gør uret mod gæsten, så kan somalieren blive fængslet af staten, for ifølge staten er det somaliernes ansvar, at udlændinge og gæster føler sig velkomne og respekteret.

 

Kønsroller og familieliv

Når det kommer til kønsroller, er somaliere meget gammeldags. Kvinderne passer huset, laver mad og passer børn, mens mændene er familiernes overhoved og er dem, der er ude at arbejde, for at kunne forsørge og tage sig af sin familie. Herudover sidder kvinder og mænd ikke i samme rum, hvis de har gæster eller er til fest.

I somalisk kultur er det meget vigtigt at blive gift, og bryllupper er noget, somaliere gør meget ud af, hvilket betyder, at de eksempelvis holder fest for bruden i syv dage. Når en kvinde er blevet gift, er det noget, som hele familien er stolt af.

Herudover er det en ære at få børn, og jo flere børn man får, jo rigere er man spirituelt. Der er endda et somalisk ordsprog, der siger: ”Hvis en mand opdrager fem piger, ryger han direkte i paradis”.
Mens ægteskab giver meget ære inden for somalisk kultur, så er det meget skamfuldt at have en kæreste, og endnu mere skamfuldt for den enkelte samt for hele familien, hvis nogen får børn uden for ægteskabet.

For somaliere er familien meget vigtig, og i somalisk kultur tager de unge sig af de ældre. Det betyder, at hele familien ofte bor sammen, fra bedsteforældre til børn og børnebørn, for at de unge kan tage sig af alle de ældres behov.

 

Religion

Somalias officielle religion er islam, og derfor er størstedelen af alle somaliere også muslimer (99,99%).

Hele det somaliske liv er altså meget påvirket af islam, og derfor holder alle skolerne lukket på alle de muslimske helligdage. Somalierne holder også ramadan, hvor de faster fra solopgang til solnedgang i 30 dage, og derefter fejrer de Eid, som er en stor fest, hvor man fejrer, at fasten er slut. Eid kan sammenlignes med juleaften. Det fejres med god mad, sang og gaver. Herudover går de fleste somaliere i moské fem gange om dagen for at bede.

 

Venskaber

Venskaber er vigtige i somalisk kultur, hvor man prioriterer at kunne stole på hinanden, som en af de vigtigste egenskaber hos en god ven. Somaliere forventer, at man er der for hinanden som venner, og at man forsvarer sine venner.

Særligt kvinder imellem er tillid meget vigtig, da de både betror hinanden penge og opdragelsen af børn. Venner bliver som familie. Mange somaliske kvinder har også opsparingsordninger (ayuto), hvor de alle lægger deres penge sammen, og så skiftes de hvert år til at få pengene.

Hvor tit somaliere ses med deres venner er selvfølgelig forskelligt, men det ligger et sted mellem tre gange om ugen til hver dag.

 

Fester og traditioner

Når somalierne skal holde fest, foregår det først og fremmest med mænd og kvinder opdelt. Herudover er samosa, slik, sodavand, musik, udklædning og en masse glad dans en fast del af en somalisk fest. Meget lig danskerne er somalierne meget glade for at hygge sig med god mad, humor og musik.

Når det kommer til dødsfald og begravelse, følger der også nogle faste traditioner. Først er det vigtigt, at den afdøde bliver vasket meget grundigt. Efterfølgende skal en imam bede for den afdøde i en moské, og eventuelt beder familiemedlemmer også for den afdøde. Til sidst begraves den afdøde. Efter begravelsen mødes familie, pårørende og imamen først til slagtning af en ged, som en ofring til Gud, og så bedes der til Gud om at have nåde over den afdødes sjæl, så den afdøde kommer i paradis. Herefter fortsætter familie, pårørende og imamen med fællesspisning for at sørge over den afdøde, og her vil imamen trøste familie og de pårørende med vers fra Koranen.

 

 Category: Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her