Folder om at modtage flygtningebørn


Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) har udgivet et hæfte til kirker og skoler, klubber, spejdergrupper og andre fællesskaber i kirkeligt regi, der gerne vil favne flygtningebørn.

Hæftet giver mulighed for at blive klædt på med baggrundsviden og indsigt om fx traumer og opdragelse, idéer til ramme for aktiviteter samt cases og samtalespørgsmål til ledergruppen.

Download hæftet eller bestil det på søndagsskolernes hjemmeside.Category: Diakoni, Børn og unge, At være kontaktfamilie/besøgsven, Ideer til tværkulturelt arbejde

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her