Brasiliansk kultur


Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på hinanden? Hvad spiser man? Hvordan undgår vi i det hele taget misforståelser?

Her får du gode råd til at omgås mennesker fra Brasilien
(download dokumentet)

 

Brasilien er det femtestørste land i verden og er arealmæssigt kun lidt mindre end Europa. Der er derfor store forskelle på klima, natur, kultur og etnicitet fra område til område i Brasilien. Brasilien er et meget multietnisk og multikulturelt samfund.

I kystregionen og særligt i den nordøstlige del af Brasilien er der mange mennesker af afrikansk herkomst, som blev bragt dertil af den portugisiske kolonimagt. Den indfødte indianske befolkning er meget lille, da de blev fordrevet og næsten udryddet som følge af sygdomme og folkedrab. Den største andel af den tilbageværende indianske befolkning bor i Amazonas-regionen. I den midt-vestlige del af Brasilien er der minoriteter af bolivianere og paraguayanere.

I 1800-tallet begyndte en stor immigration af europæere til den sydlige del af Brasilien, heriblandt mange tyskere og italienere. Der er derfor traditioner og dele af kulturen i syd, som minder lidt om kulturen i Vesteuropa, herunder Danmark. I regionen Santa Catalina er det for eksempel meget normalt at spise svinekød med rødkål og mange kartofler og risengrød som en dessert.

I løbet af 1900-tallet har der været en immigration af japanere og arabere, som også slog sig ned i den sydlige del af Brasilien. Langt de fleste brasilianere af meget blandet herkomst og etnicitet.

Brasiliens officielle sprog (portugisisk), hovedreligionen (katolicisme) og meget af arkitekturen stammer fra kolonitiden og Portugal, mens indianerne og afrikanerne har haft stor indflydelse på både gastronomi, musik, dans og religion.

Kønsroller
I Brasilien er der ikke lige så høj grad af ligestilling som i Danmark og overordnet set er kønsrollerne mere traditionelt opdelte. Der er dog tendens til, at det i byerne er mindre traditionelt end i de landområderne.

Kvinder arbejder ofte rigtig meget, da de er ansvarlig for husholdningen, rengøring, madlavning og børnene, og ved siden af dette har de fleste kvinder også et job uden for hjemmet. Kulturen er meget stærkt præget af, at manden ses som det stærke køn og kvinden som den svage. Som i mange andre lande er det dog i mindre grad end tidligere, og det er en ting, som er under udvikling. Kvinder får lavere løn end mænd i samme stilling og har sjældent lederstillinger. Der er dog en højere andel af kvinder end mænd på de brasilianske universiteter.

Familie
Familie spiller en stor rolle for de fleste brasilianere. Der er en forventning om, at man er loyal og engageret i sin familie, og at man er klar til at hjælpe i svære tider, men også når der generelt er brug for det. Mange har en del kontakt til sin større familie og ikke kun kernefamilien. Det er normalt at bo tre generationer sammen. Ligesom det er tendensen i Danmark, er der med tiden flere og flere, som bliver skilt. Dog ikke i lige så høj grad som i Danmark. Det er dog ikke usædvanligt at finde enlige mødre.

Social ulighed og kriminalitet
Brasilien er et land med stor social ulighed og stor forskel mellem de velstående og de fattige.

En af de ting, som er meget anderledes for en brasilianer ved at komme til Danmark, er, at Danmark er et meget sikkert og trygt land. Også i små ting, som at mange butikker har varer udenfor om natten, og man kan købe ting i ubemandede gårdbutikker. Danmark er i højere grad præget af tillid og sikkerhed. Det brasilianske samfund er meget præget af vold og kriminalitet. I 2016 blev der i gennemsnit begået 168 mord om dagen. Landet har udfordringer med at overholde menneskerettighederne for de mest sårbare grupper. Der er blandt andet problemer med politivold, ineffektive retssystemer, overfyldte fængsler og vold mod kvinder og børn. I 2019 havde delstaten Rio de Janeiro det laveste antal mord (3995) siden 1991, men havde samtidig rekordantal af dræbte grundet politivold (1810). Landet har store problemer med korruption. Danskere har generelt ret stor respekt for politiet. I Brasilien har man det generelt lidt mere tilbagelænet med love og regler.

Det sociale liv
Overordnet set er brasilianere et åbent og varmt folk. I modsætning til dansk kultur er det meget almindeligt for brasilianere at snakke med fremmede og dem, man møder på sin vej. Brasilianere vil ofte invitere andre med til at besøge steder, smage brasiliansk mad og deltage i fester. Generelt set har brasilianere tendens til hurtigt at knytte bånd til andre.

I Brasilien er det forskelligt fra område til område, hvordan man typisk hilser på hinanden. De fleste steder hilser man med enten et eller to kindkys. I Saõ Paulo giver man for eksempel et kys, og i Rio de Janeiro giver man to kys. Det er ikke usædvanligt, at man også hilser med kindkys i professionelle sammenhænge, eller når man møder hinanden for første gang. Brasilianere joker meget og laver ofte sjov med hinanden.

Brasilianere vil typisk spise alt, hvad de får serveret på deres tallerken. Hvis man ikke spiser alt op, virker det for mange som om, man ikke kan lide maden, og det vil for mange brasilianere virke uhøfligt. For brasilianere er det normalt at tage 2-3 portioner.

Det kan virke stødende for en brasilianer, hvis en dansker er meget nærig og holder nøje regnskab med, hvad man skylder hinanden og følger ”noget for noget princippet” til punkt og prikke. Hvis man ved, at ens ven har færre penge end en selv, så er det en naturlighed for mange brasilianere at være gavmild.

Politik, fattigdom og religion er ikke tabuer for brasilianere, men man skal naturligvis være bevist om, hvordan man snakker om det og gøre det med respekt. Mange brasilianere føler sig underlegne over for udlændinge, og særligt over for amerikanere. Hvis en udlænding kritiserer Brasilien, vil det meget let opleves ydmygende og som om udlændingen ser ned på Brasilien, fordi vedkommende kommer fra et rigere land.
Endelig taler mange brasilianere ikke engelsk.

Tid
Brasilianere har et meget afslappet og løst forhold til tid og er slet ikke punktlige. Hvis en fest er sat til at starte kl. 19, så vil den første person sandsynligvis først komme kl. 20. Starttidspunktet er bare et forslag til, hvornår man kan komme, og til hvornår værten nogenlunde vil være der. Til tider er værten selv heller ikke kommet til starttidspunktet. Det er meget usædvanligt at komme til tiden og meget mærkeligt, hvis en brasilianer kommer for tidligt.

Traditioner
I Brasilien fejrer man De Dødes Dag, uafhængighedsdagen fra den portugisiske kolonimagt og ”o dia da consciência negra” – en opmærksomhedsdag til ære for den store afro-brasilianske del af befolkningen. I mange regioner fejrer man også karneval. I den sydlige del af Brasilien er der flere traditioner og skikke, som stammer fra blandt andet Tyskland, Italien og Holland. I den nordlige del af Brasilien fejres skikke og traditioner fra den oprindelige befolkning og fra afrikanerne, og i den sydøstlige region fejres skikke fra Japan. Derudover er der individuelle religiøse højtider.

Brasilianere går ofte i bad, og det er ikke usædvanligt at gå i bad 2-3 gange om dagen. Dette skyldes hovedsagligt varmen og at mange bruger rigtig meget offentlig transport, hvilket også får mange til at føle sig beskidte og ulækre. Dog er det også skik og kultur, som er nedarvet fra den oprindelige befolkning. Den indfødte befolkning gjorde en dyd ud af renlighed og gik i bad mange gange om dagen. Iblandt brasilianere er der en udbredt fordom om, at europæere ikke går særlig meget i bad.

Religion
Brasilien er generelt set et meget religiøst land, og brasilianere taler meget frimodigt og åbent om religion og tro i modsætning til danskere. Ifølge en undersøgelse fra 2020 er kun 10 % af befolkningen ikke-religiøse. Statsreligionen er katolicisme, og omkring 50 % af befolkningen er katolikker. Brasilien er det land i verden, som har flest katolikker. Det er almindeligt, at man i samfundet og hverdagen bruger hilsner som ”vai com Deus” (gå med Gud) og ”Deus te abençoe” (Gud velsigne dig). Antallet af evangeliske kristne har været stigende i løbet af de seneste ti år og er oppe på 31 % af befolkningen.

 

 Category: Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her