Børn med flerkulturelle rødder


Cross Culture Kids eller Flerkulturelle børn er fællesbetegnelser for børn, der vokser op mellem flere kulturer. Det gælder blandt andet børn, der bor på grænsen mellem to lande, adoptivbørn fra andre lande, børn af etniske minoriteter men også børn af flygtninge eller migranter.

Børn af flygtninge og migranter skal ofte balancere mellem forskellige – til tider modstridende – kulturer i deres hverdag:

”Flerkulturelle børn i Danmark kan også blive udsat for skift af både tøj, adfærdsmønster, sprog og andre krav op til to, tre eller flere gange bare på en dag. […] Det er ikke mærkeligt, hvis de indimellem føler sig utilstrækkelige eller som den lille grimme ælling, der falder uden for normen, uanset hvad den foretager sig.” (bogen Flerkulturelle Rødder, s. 40)

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på både de problemstillinger men også de fordele, det kan give for børnene. De vil eksempelvis ofte være præget af rastløshed og rodløshed men samtidig være gode til at tilpasse sig, være nysgerrige, søge nye udfordringer og være gode mæglere.

Læs mere om emnet

  • Læs her et eksempel på en ung kvinde, der er vokset op som barn af to verdener (se side 5 i bladet).

  • I dette undervisningsmateriale finder du ideer til konkrete aktiviteter og øvelser, som sætter fokus på kultur og identitet. Materialet er egentlig udviklet til folkeskoler, men både viden, øvelser og henvisninger til film og litteratur kan også sagtens bruges af frivillige og i klubber.

  • Bogen Flerkulturelle Rødder af Maria Christensen og Svend Løbner Madsen kan også varmt anbefales. Den fokuserer på både styrker og udfordringer ved at vokse op med forskellige kulturer og er skrevet som en blanding af faglig viden og interviews med kendte danskere med flerkulturelle rødder om deres personlige erfaringer.Category: Børn og unge, Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her