Afrikanske kulturer


Her får du gode råd til at omgås mennesker fra afrikanske kulturer. Rådene er givet af en nigeriansk læge.

 

Næsten alle danskere har mulighed for at møde mennesker fra andre kulturer, som bosætter sig i Danmark af forskellige grunde: flygtning, studerende, job eller ægteskab.

Særligt i 2014 og 2015 er der kommet mange flygtninge fra krig og forfølgelse. Fra særligt Syrien, men også fra afrikanske lande. I en periode bor de på asylcenter, og såfremt de får asyl bliver de bosat i en kommune.

Mange danskere vil gerne i kontakt med flygtninge og andre nydanskere. Nogle tøver, fordi de nødig vil bære sig dumt ad og er i tvivl om, hvordan man håndterer sproglige og kulturelle forskelle. Hvordan hilser man for eksempel på hinanden? Hvad spiser man? Hvordan undgår vi i det hele taget misforståelser?

Først og fremmest

Det vigtigste råd er at møde mennesker med et åbent og venligt hjerte og give sig tid til mødet og vise opmærksomhed. Så kan gensidig tillid udvikle sig. Relationen mellem mennesker er vigtigere end teknik og kulturel viden. Hvis du er kristen, så begynd møder med mennesker med en tavs bøn: ’Gud, hjælp mig til at møde det menneske på den måde, du vil.’

Afrikansk kultur

Eji Nielsen er nigerianer, læge, har boet i England og er nu dansk gift. Hun giver disse råd om tværkulturelle situationer:

1. Bed til Gud om at den person de mødes med, må se Jesus i dem gennem mødet.

2. Smil – det er universelt sprog for fred. Et venligt smil, ikke et grin.

3. Der er generelt forskelle mellem muslimske og kristne afrikanere. Afrikanske muslimske mænd bryder sig almindeligvis ikke om at blive berørt eller få et knus. De vil helst tale med mænd, også selvom samtalepartneren måske er en dreng. Kristne har ikke samme tradition for afstand mellem kønnene.

4. Folk fra de fleste afrikanske sammenhænge taler gerne om deres tro. Hvis man er usikker på om emnet kan bringes på bane, så spørg høfligt om det efter først at have udvekslet almindelig viden om navn og hvor man kommer fra. Hvis du taler med dem om religion, får du at vide hvor de står.

5. Vær ikke bange for at fornærme. Hvis du tænker at du måske kommer til at fornærme, så bed om tilladelse til at sige eller gøre det du ønsker at bringe frem, og sig, at det ikke er din hensigt at fornærme.

6. De fleste vil være glade for en indbydelse til at besøge dig. Så lad dig lede af Guds Ånd. Hvis du inviterer afrikanske gæster, så planlæg det sådan at I også er mindst to danskere. Vær klar over, at dine gæster muligvis ikke spiser den slags mad du spiser. Før du laver mad, spørg dem hvad de spiser og foreslå dem forskellige retter for at finde ud af hvad de vil kunne lide.

7. Hvad mad angår, spiser de fleste afrikanere gerne krydret mad, for eksempel chili eller karryretter eller retter med italienske krydderier.

8. Vi afrikanere er generelt livligere og mere højrøstede end danskere er vant til! Men opfat det endelig ikke som aggressivt. Europæere synes måske at stemmelejet er højere hos nogle afrikanere, særligt mennesker fra visse dele af Nigeria! Men det betyder ikke at de er uhøflige eller mener noget ondt med det.

9. BMT - Black Man Time eller AT – Afrikansk Tid. Nogle afrikanere bruger fortsat afrikansk tidsangivelse, dvs. man tager ikke klokkeslæt så nøje! Så derfor, vær søde at bære over med os hvis afrikanske gæster ikke kommer til den aftalte tid. Bebrejd os ikke – vi kommer ikke for sent fordi vi er uhøflige, men det er bare sådan.

10. Det afrikanske kontinent har det fint med håndtryk! Regn dog ikke med, at alle håndtryk er faste håndtryk. Bedøm derfor ikke personen på håndtrykket.

11. At give knus eller ikke? Lad Guds Ånd lede dig. Men en del mænd, særligt muslimske mænd, vil gerne være fri for et knus. Et knus mellem kvinder kan være acceptabelt.

12. Kys/kindkys betragtes af de fleste afrikanere som noget seksuelt, særligt hvis de er nyankomne i Vesten. Men nogle er vant til det, særlig hvis de kommer fra lande med fransk indflydelse eller hvis de er kendt med vestlige traditioner.

13. Påklædning. Almindelig og ikke-udfordrende påklædning er fint. Blandt muslimer er der for kvinder ingen grund til at dække hovedet, medmindre man besøger en konservativt troende muslimsk mands hjem og måske bliver bedt om det.

14. Gaver: Forvent ikke gaver af dine afrikanske gæster, som du har inviteret til middag. Måske giver de gaver, men det er ikke sikkert. De forventer ikke gaver af dig, når du kommer på besøg hos dem.

15. De afrikanere, som du typisk vil møde, er sandsynligvis veluddannede for de flestes vedkommende. Nogle har baggrund i den voksende afrikanske middelklasse. Tænk på, at de afrikanere, der bevæger sig uden for deres kontinent, generelt er de dygtige og stærke. Gatwick Lufthavn ved London ejes for eksempel af en nigerianer! Hovedparten af afrikanere, hvis ikke dem alle, kommer af andre grunde end at skaffe sig social sikkerhed i Danmark. Den fordom kan vi gøre op med.

Download teksten som PDF herCategory: Beskrivelse af forskellige kulturer

Vil du vide mere?

Thomas Høyer
er ansvarlig for hjemmesiden. Og du er også altid velkommen til at kontakte andre af Indre Missions Tværkulturelle medarbejdere, hvis du vil vide mere. 

Du kan finde medarbejderne her