Dåb af asylsøgere

I kirkeligt arbejde for og med asylsøgere fremkommer ofte spørgsmål i tilknytning til dåb og konversion til kristendommen, herunder de juridiske konsekvenser heraf, særligt de asylretlige.

Der findes en kortfattet dansk vejledning. Indtil videre er denne kortfattede vejledning den eneste officielle.

De tyske kirker har udgivet en længere vejledning. Vejledningen findes i dansk oversættelse på Folkekirkens Asylsamarbejde her

Derudover henviser vi til en artikel i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 1/2015.

Det følgende er gode råd om hvordan man udarbejder en udtalelse om en asylsøgers kirkelige aktivitet. Vejledningen er ikke en officiel vejledning og derfor naturligvis ikke bindende.

Nederst er der links til materialer til dåbsundervisningen.

Vejledning til udarbejdelse af udtalelser om kirkelig aktivitet

Udarbejdet april 2013 af Thomas Høyer

En udtalelse fra en præst/menighedsleder eller lign. kan have betydning ved afgørelse af asylsager, hvor konversion indgår som asylmotiv. Vi anbefaler derfor, at et ønske om en udtalelse så vidt muligt imødekommes.

Udtalelsen bør indeholde asylsøgerens fulde navn og Person ID og underskrives af den, der har forrettet dåben (eller, hvis dåben har fundet sted andetsteds, af sognepræsten/forstanderen/senior pastor i asylsøgerens menighed).

Asylsøgere, der f.eks. pga. forflyttelser mellem asylcentrene har kommet i adskillige menigheder, bør opmuntres til at indhente udtalelse fra hver enkelt menighed, da det derved bekræftes, at den pågældende har opsøgt kirke/gudstjeneste nogenlunde parallelt med vedkommendes opholdssteder.

I nogle sammenhænge er det muligt at inkludere oplysninger om kirkelig aktivitet i selve dåbsbeviset, men vi hælder mest til at anbefale at friholde dåbsbeviset herfor og i stedet lade oplysningerne fremgå af en særskilt udtalelse.

Udtalelsen kan udfærdiges på dansk eller engelsk, efter hvad der falder naturligt. Hvis udtalelsen udfærdiges på andre sprog, vil vi anbefale, at der også udfærdiges en oversættelse, da asylsøgerens evt. advokat ellers vil have vanskeligt ved at forstå indholdet af udtalelsen.

Vi anbefaler, at udtalelsen ikke stiles myndighederne, men blot Til hvem det måtte vedrøre.

Naturligvis skal udtalelsen holde sig til sandheden. Det tjener intet formål at pynte på sandheden. Hvis du f.eks. ikke kan skrive hver gang, så skriv ofte, jævnligt, sommetider, en gang imellem, eller noget helt femte i stedet.

Udtalelsen skal bekræfte,
Hvor længe asylsøgeren har kommet i menigheden (siden januar 20xx),
Hvilket forløb der ledte til asylsøgerens evt. dåb (blev døbt efter x måneders ugentlig dåbsundervisning i bibelske og trosrelaterede emner, gerne udbygget med hvilke emner eller med henvisning til et undervisningsforlæg eller dåbsvejledning),
Samt hvilke kirkelige aktiviteter, asylsøgeren aktuelt deltager i (gennemtænk f.eks. hvordan en almindelig uge for vedkommende ser ud med gudstjeneste, undervisning, ungdomsmøde, gademøde, praktikarbejde/frivillig deltagelse i kirkens renholdelse, madlavning, osv., men husk også at medtage større ad hoc-aktiviteter som f.eks. sommerlejr, krybbespil eller lign.)

Hvis du er vidende om aktiviteter uden for kirkerummet (f.eks. bibelkreds på asylcentret) eller yndlingsbibelvers, kan sådanne medtages.

Endelig kan asylsøgerens karakter beskrives, hvis det forekommer relevant (f.eks. engageret, ydmyg, tilgivende, overbærende, missionsiver, spørgelyst).

Det er vigtigt at holde sig til det, man kan udtale sig om (et eksempel på noget, der ligger uden for: pågældende er kommet til gudstjeneste i kirke X siden vedkommende blev opmærksom på kirken).

Det er vigtigt ikke at anbefale asyl eller vurdere, at asylsagens udfald vil være opholdstilladelse. Det er advokatens område!

Jeg har i det nævnte forholdt mig til "Vejledning om kirkers kontakt og evt. dåb af muslimske asylansøgere" udsendt af Folkekirke og Religionsmøde i 2004, som kan hentes på Mogens Mogensens side intercultural.dk/konversion/katekumenat

På samme side henviser Mogens Mogensen til en lang række gode dåbsundervisningsmaterialer. Jeg vil fremhæve det materiale, som Apostelkirken har gode erfaringer med, nemlig

urdusouthasian.org/BELIEFS%20AND%20PRACTICES%20OF%20CHRISTIANS.pdf

Det findes oversat til farsi hos Elam http://shop.kalameh.com/
men jeg kan ikke finde det i en onlineudgave. Forfatteren hertil er en.wikipedia.org/wiki/William_McElwee_Miller

Internationalt Kristent Center i Bethesda, København, ligger inde med farsimaterialet. Udover at købe det fra Elam kan det derfor også købes fra Bethesda, telefon 33 32 59 39.

masihiyatchist.de.tl er en fuldstændig udgave til onlinelæsning, relevant at give til venner med laptop eller smartphone.

Venlig hilsen
Thomas Høyer
Internationalt Kristent Center, Bethesda København

imta.dk bruger cookies. Læs mere Acceptér